Magazín plný užitečných rad a tipů pro majitele domů, bytů a zahrad.

Možnosti likvidace odpadních vod v rodinném domě, jejich výhody a nevýhody

podle na 11.1.2019 v Dům a byt, Stavba

Likvidace odpadních vod patří k základním stavebním kamenů života v rodinném domě. Všichni jí totiž bereme jako samozřejmost a jen tak bychom si život bez ní už jednoduše nedokázali představit. Jaké řešení odpadních vod je ale tím nejlepším? Složitá otázka, která vyžaduje hlubší a podrobnější zamyšlení nad danou problematikou.
Svým způsobem se dá říci, že odpověď na otázku, které řešení je nejvhodnější, v univerzálním znění vlastně není. Závisí totiž na mnoha faktorech, které se mění v závislosti na každé domácnosti.

 

Co rozhoduje o výběru vhodného řešení odpadních vod?

Základním faktorem při výběru řešení odpadních vod se stává hledisko intenzity využívání daného objektu:

  • trvale obydlený rodinný dům
  • rekreačně využívaný dům (chalupa, chata)

Vaše trvalé bydliště má v otázkách řešení odpadních vod podstatně vyšší nároky, než je tomu u rodinných domů po vašich rodičích, které momentálně využíváte jen příležitostně jako chalupu.
Využívání objektu není ale tím jediným, co výběr ovlivňuje. Je třeba se zaměřit i na ostatní skutečnosti, jako jsou:

  • možnosti samotného pozemku
  • nároky zadavatele na obsluhu daného zařízení
  • případný výskyt vodního toku v blízkosti objektu, do kterého lze přečištěnou vodu vypouštět

V závislosti na veškerých těchto informacích se posléze budete rozhodovat, která varianta se vám zdá tou nejvhodnější. Určitě se také vyplatí vsadit na pomoc odborníka, který vám s výběrem řešení adekvátně poradí.
Už dnes se nicméně můžete začít orientovat, jaké že možnosti řešení odpadních vod se dnes na trhu nacházejí. Abyste na případný úkon a jeho plánování byli dokonale připraveni.

Způsoby řešení odpadních vod, ze kterých máte možnost vybírat

Nejjednodušším řešením je napojení vašeho domu na veřejnou kanalizaci, která veškeré úkony vedoucí k likvidaci odpadních vod učiní za vás. Tento proces je pro většinu obyvatelstva zcela automatický a proto se nad odtékáním odpadní vody už ani nepozastavují.
Problém ale nastává ve chvíli, pokud se přestěhujete do míst, kam veřejná kanalizace bohužel nedosahuje. V tomto případě vám nezbývá nic jiného, než si s čištěním odpadních vod poradit sami.
Máte na výběr ze tří možností:

  • jímka
  • septik
  • domovní čistírna odpadních vod

Jímka, její výhody a nevýhody

V případě jímky se bavíme o vodotěsné bezodtoké nádrži z plastu, betonu či sklolaminátu. Z všech výše zmíněných možností se jedná o zdánlivě nejjednodušší řešení (pokud nepočítáme kanalizaci). Jímka, která bude později vyvážena ve smluvených intervalech do čističky odpadních vod, vyžaduje získání povolení od stavebního úřadu. K samotnému vypouštění odpadních vod pak žádost podávat nemusíte.
Využití jímky se hodí zejména do rekreačních prostor. Proč? V rodinném domě se vám jednoduše nevyplatí z hlediska financí. Vezměte v úvahu, že každý člověk denně vyprodukuje přibližně 100 litrů odpadní vody. Cena za jedno vyvezení septiku se pohybuje kolem 1 000 Kč. Celoročně obývané objekty by pro tuto skutečnost byly zatíženy opravdu vysokými výdaji, což je samozřejmě nežádoucí.
Pokud se ale přesto pro stavbu jímky rozhodnete, počítejte s pořizovací cenou mezi 10 000 až 30 000 Kč. Pamatujte také na to, že čím větší jímku postavíte, tím méně se bude muset vyvážet.

Septik, jeho výhody a nevýhody

Odpadní vody můžete likvidovat také za použití septiku, který funguje na jiném principu než jímka. Na rozdíl od ní totiž odpadní vodu jen neshromažďuje, ale zároveň se také postará a její přečišťování. U odpadních vod postupně dochází ke zbavování kalu, což většinou probíhá ve třech komorách.
Pokud ale počítáte s tím, že takto upravenou vodu můžete vypouštět do půdy, jste na omylu. To platilo v letech uplynulých. Nyní je nutné k septiku pořídit ještě odpadní filtr, který se umístí za septik a jeho práci dokoná. Poté je voda připravena k vypuštění.
Náklady na pořízení septiku se od těch za jímku příliš neliší. Dalo by se dokonce říci, že jsou naprosto stejné. Cena zemního filtru pak vychází z jeho objemu. Odhadem jeden kubík vyjde přibližně na 5 000 Kč. K ušetření elektřiny dopomůže správné usazení filtru, pak totiž celý proces probíhá bez pohánění elektřinou.
Kal, který se odstraní z odpadní vody, zůstává v septiku a vyváží se jednou za rok. Mějte také na paměti, že ke stavbě septiku potřebujete mít dvojí povolení úřadů, a to ke stavbě jak septiku, tak osazení filtru. Pro souhlas k vypouštění vody do půdy se pak obraťte na příslušný vodoprávní úřad.

Čistírna odpadních vod, její výhody a nevýhody

Nyní se dostáváme k nejdokonalejšímu způsobu, jak se vypořádat s odpadními vodami ve vašem domě. Domácí čistírna pracuje na stejném principu jako ty klasické. K čištění odpadních vod dochází aerobně biologickým způsobem. Organickou hmotu odpadních vod rozkládá směs organismů, které, jako každý jiný organismus, potřebují k životu přísun kyslíku ze vzduchu.
Proces čištění pak probíhá ve třech základních fázích. První část zajistí hrubě předčištění odpadní vody. Pak následuje samotné biologické čištění, které oddělí množství kalu od vyčištěné vody. Nakonec oddělené látky putují do příslušných míst, kde dochází k jejich skladování k dalšímu zpracování.
Domovní čistírny odpadu mohou fungovat dvojím způsobem. Buď se rozhodnete využít kontinuálních (s nepřerušovaným průtokem), nebo vsadíte na diskontinuální (s průtokem přerušovaným). Se správným výběrem čistírny pomůže skutečnost, do jak využívaného domu ji hodláte zasadit.
Povolení k pořízení pak vystavuje příslušný odbor životního prostředí u pověřených stavebních úřadů. K tomu se samozřejmě pojí i řešení otázky, kam s vyčištěnou vodou. Nejlépe vodu vypustit do potoka, řeky nebo rybníka poblíž domu. Jinak, při svádění do drenážního potrubí, musíte žádost doplnit o hydrogeologické vyjádření.

Nejdříve přemýšlejte, až potom konejte

Problematika odpadních vod skutečně není procházka růžovou zahradou a proto si vše nejdříve pořádně promyslete. Protože uspěchaná řešení nikdy nepřinesla nic dobrého.

Štítky: , , , ,

Odebírat

Pokud se vám líbil tento článek, přihlaste se k odběru novinek, aby se vám žádný podobný neunikl.

Komentáře jsou uzavřeny

Nahoru